top of page

Market Research Group

Public·74 members

[vrij-] Oostende Brussels kijken 22 december 2023


Het hoofdkantoor is in Brussel. · Daarnaast zijn er 9 plaatselijke 'DIV-loketten'(opent in nieuw venster) (o.a. in Gent, Oostende, Kontich, Alken), waar u elke ...


Daarnaast zijn er 9 plaatselijke 'DIV-loketten'(opent in nieuw venster) (o. a. in Gent, Oostende, Kontich, Alken), waar u elke werkdag terecht kunt van 8:30 tot 14:30 uur. Waarvoor kunt u terecht in de DIV-loketten? Inschrijving van een nieuw of (Belgisch) tweedehands voertuig. Verbetering van een inschrijvingsbewijs. Schrapping van een nummerplaat. Adreswijziging al dan niet met afgifte van een inschrijvingsbewijs. Uitwissing van een voertuig mits voorlegging van het inschrijvingsbewijs. Duplicaat inschrijvingsbewijs mits voorlegging van aanvraag en een origineel attest van verlies van het inschrijvingsbewijs, opgesteld door de politie. Duplicaat van een beschadigde nummerplaat (eventueel in combinatie met een nieuwe inschrijving) mits voorlegging van de beschadigde nummerplaat. Uittreksels uit het inschrijvingsrepertorium (voor zover toegelaten door privacy-wetgeving). Het huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte moet u laat registreren binnen de vier maanden vanaf de ondertekening van het contract. Bovendien moet de betaling van de rechten vóór het einde van deze termijn gebeuren, anders riskeert u een boete wegens vertraging. Wanneer de kantoren op de laatste dag van de termijn gesloten zijn, dan wordt de termijn verlengd tot de eerste werkdag die volgt op het verstrijken ervan. Voorbeeld: het huurcontract van een appartement dat ondertekend werd op 21 mei 2012 moet ten laatste op 23 juli 2012 geregistreerd zijn aangezien 21 en 22 juli 2012 een feestdag en een zondag zijn. Worden er daarentegen twee afzonderlijke huurcontracten opgemaakt (één voor de huisvesting en één voor de andere doeleinden), dan wordt het huurcontract dat uitsluitend slaat op de huisvesting gratis geregistreerd. Opgelet: als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet u een boete betalen. Wat gebeurt er als ik een huurcontract niet laat registreren? Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft… een hoofdverblijfplaats waarvoor een contract werd gesloten voor een periode van langer dan drie jaar kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn Let op: er is een onderscheid naargelang de ligging van de huurwoning. Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest De huurder moet eerst een ingebrekestelling richten aan de verhuurder om de huurovereenkomst te registreren. Hoeveel kost de registratie van een huurcontract? De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis. Voor de registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte zijn er wél registratierechten verschuldigd. De registratierechten bedragen in dat geval 0, 2% op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract, maar met een minimum dat niet lager mag zijn dan het algemeen vast recht van 50 euro. een hoofdverblijfplaats die wordt verkocht kan de huurder zich niet verzetten tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar een onroerend goed dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) wordt gehuurd wordt de eigenaar belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten Moet ik de plaatsbeschrijving en de verplichte bijlagen bij een huurcontract laten registreren? U moet de plaatsbeschrijving laten registreren. Met de post Vraag een standaardformulier aan. Er zijn 3 versies, naargelang het te registreren document: Registratieaanvraag huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving Registratieaanvraag afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving voor een huur Registratieaanvraag voor een onderhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of van onderhuur Stuur de documenten op naar ons scanningcentrum: Vul het formulier in en voeg een kopie van het document toe Stuur het originele formulier met de kopie van het document in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. De registratie zal gratis zijn als: u de plaatsbeschrijving tegelijk met het huurcontract aanbiedt u de plaatsbeschrijving later aanbiedt, maar het origineel of een kopie van het gratis geregistreerde huurcontract bij de plaatsbeschrijving bijvoegt u de plaatsbeschrijving later aanbiedt, maar een schriftelijke vermelding bij de plaatsbeschrijving bijvoegt waarin staat dat ze betrekking heeft op een al gratis geregistreerd huurcontract Een plaatsbeschrijving voor een huurcontract dat niet alleen voor huisvesting bestemd is, wordt geregistreerd tegen het algemeen vast recht (dat 50 euro bedraagt). Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Ingebrekestelling via een aangetekende brief. Voor het Waalse Gewest Ingebrekestelling: ofwel met een aangetekende brief ofwel met een deurwaardersexploot ofwel bij afgifte in handen van de geadresseerde(n), die het dubbel ondertekend heeft (hebben), met vermelding van de datum van ontvangst Als de verhuurder na één maand geen gevolg gegeven heeft aan de ingebrekestelling, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. De huurder moet de verhuurder wel op de hoogte stellen van de opzegging. Vlaams Gewest De huurder moet de verhuurder alleen op de hoogte stellen van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging gegeven werd. TUI fly vliegtickets - Goedkope vliegtickets boeken | TUI fly Populaire Last Minutes · Last Minute Brussel - Pristina · Last Minute Oostende - Malaga · Last Minute Charleroi - Nador · Last Minute Oostende - Eskisehir · Last ... Museum Moderne Kunst – te Oostende Bezoek Mu.ZEE: hèt kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Meer info op de website. Ontdek nu. Tussen Brussel en Oostende TUSSEN BRUSSEL EN OOSTENDE (J. Verminnen) Als we rijden over de betonbaan van Als we kijken naar beroemde meesterwerken over jouw dorpen en jouw kerken Registratie huurcontract - FOD Financiën | - Belgium.be Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest. De huurder moet eerst een ingebrekestelling richten aan de verhuurder om de huurovereenkomst te registreren ... Registratie huurcontractVeelgestelde vragen huurcontract Moet een huurcontract geregistreerd worden? Door wie? Als het gaat om een huurcontract voor… dan… een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon Voorbeelden: een huis, een appartement, een studentenkamer, een tweede verblijf moet de eigenaar (de verhuurder) het huurcontract laten registreren kan de huurder – maar hij is dus niet verplicht – het huurcontract laten registreren Opmerkingen: de registratie is gratis het contract moet binnen de twee maanden vanaf de ondertekening worden geregistreerd een onroerend dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon Voorbeelden: een huis met winkel of kantoor voor beroepsdoeleinden, een handelszaak, een bedrijfsgebouw, een terrein, een parkeerruimte moet de eigenaar (de verhuurder) of de huurder het huurcontract laten registreren. Hou er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren vooraleer u het formulier met de post ontvangt. Houd er ook rekening mee dat u de deadline voor registratie altijd in acht moet nemen. Als u het formulier na 10 werkdagen nog steeds niet hebt ontvangen en de registratiedeadline nadert, dan moet u het nodige doen om uw contract te registreren via MyMinfin. Dit om te voorkomen dat u te laat bent en een boete moet betalen. Telefonisch Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën: 02 572 57 57 en vermeld wat voor contract u wilt laten registreren Een van onze medewerkers stuurt vervolgens een standaardformulier naar u op Via ons webformulier Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag? ’ de optie ‘Aanvraag formulier huur’ Kies bij ‘Betreft’ welk formulier u nodig hebt Vul minstens de andere verplichte velden in Klik links onderaan op ‘valideren’ Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Bijvoorbeeld: voor een huurcontract van drie jaar met een huurprijs van 900 euro per maand en 100 euro lasten per maand, zal de registratie 72 euro kosten (36 maanden x 900 + 36 maanden x 100 euro = een totaalbedrag van 36. 000 euro waarop 0, 2% gerekend wordt, maakt 72 euro). Opmerking: wanneer binnen eenzelfde huurcontract een onroerend goed wordt gehuurd dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) bestemd is, dan zijn er registratierechten verschuldigd voor beide delen. Dienst inschrijving voertuigenGedaan met laden. U bevindt zich op: Dienst inschrijving voertuigen De dienst DIV is een dienst van de directie Wegverkeer van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Opdracht en bevoegdheidInschrijving van voertuigen zoals personenwagens, bussen, vrachtwagens, moto's, motorfietsen, bromfietsen, lichte vierwielers en aanhangwagens. Openbare onderzoeken en inzage dossiers ... Brussel. Je kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 16 Je kunt op die site ook meteen een afspraak maken om de documenten fysiek in te kijken.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page